Preskočiť na hlavný obsah

Ako sa sčítať

Kedy prebieha
sčítanie?

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Asistované sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021, počas 6 týždňov.

Kto sa
sčítava?

Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt.

Aké údaje
sa uvádzajú?

Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021.

Ako sa sčítať

Sčítanie pomocou asistenta

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, počas 6 týždňov.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Kontaktné miesta

Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility).