Preskočiť na hlavný obsah

Ako sa sčítať

Kedy prebieha
sčítanie?

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Asistované sčítanie obyvateľov sa uskutoční do 31.10.2021, počas 6 týždňov, termíny sa určia podľa epidemickej situácie v SR.

Kto sa
sčítava?

Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt.

Aké údaje
sa uvádzajú?

Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021.

Ako sa sčítať

Sčítanie pomocou asistenta

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

Konkrétny termín realizácie asistovaného sčítania v obci/meste oznámi Štatistický úrad SR a bude trvať 6 týždňov.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada.