Preskočiť na hlavný obsah

Prehľad správ

SODB 2021 ako téma na odbornej dvojkonferencii SODB 2021 ako téma na odbornej dvojkonferencii

16. septembra 2021

V týchto dňoch sa konala 20. slovenská štatistická konferencia a 18. slovenská demografická konferencia. Dvojkonferenciu organizovala Slovenská štatistická a demografická spoločnosť v spolupráci so Štatistickým úradom SR a s Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici. Jedna sekcia konferencie sa podrobne venovala aj SODB 2021. Účastníci sa mali možnosť dozvedieť viac o koncepte sčítania, o harmonizácii údajov o počte obyvateľov pred samotným sčítaním a o propagácii a komunikácii pri sčítaní.

Ako pandémia COVID-19 ovplyvnila sčítanie obyvateľov domov a bytov na celom svete Ako pandémia COVID-19 ovplyvnila sčítanie obyvateľov domov a bytov na celom svete

30. augusta 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa v referenčnom roku 2020/2021 konalo súbežne na celom svete, bolo poznačené pandémiou COVID-19. Všetky štáty, ktoré realizovali prípravu na sčítanie, sa stretli s komplikáciami, ktoré museli efektívne a v krátkom čase riešiť. Zákaz stretávania sa, vysoká miera ochorenia členov realizačného tímu či nevyhnutnosť rýchlych legislatívnych zmien boli len časťou rôznych problémov, ktoré museli všetky štáty prekonať, aby úspešne sčítanie zrealizovali. Boli dokonca aj také, ktoré museli posunúť sčítanie na obdobie po roku 2021.

Štatistický úrad SR získal cenu za mimoriadne výsledky v oblasti využitia Geografického informačného systému pri SODB 2021 alebo ako územná príprava ovplyvnila sčítanie v roku 2021 Štatistický úrad SR získal cenu za mimoriadne výsledky v oblasti využitia Geografického informačného systému pri SODB 2021 alebo ako územná príprava ovplyvnila sčítanie v roku 2021

22. júla 2021

Inovatívnosť sčítania v roku 2021 spočívala v jeho elektronickej forme a využití administratívnych zdrojov dát. Toto sú pojmy, ktoré verejnosť počúvala často. Ale čo to vlastne je? A čo je územná príprava pre takýto projekt a prečo je dôležitá? V minulosti sme poznali sčítacie obvody, v roku 2021 to bol adresný bod, ktorý revolučne posunul ako sčítanie domov a bytov tak aj sčítanie obyvateľov. Tento nástroj pomohol spresniť aj sčítanie v marginalizovaných rómskych komunitách, kde sa vyskytuje veľa obydlí bez súpisných čísel – teda mimo oficiálne systémy administratívnych údajov. Preto v rámci územnej prípravy vyvinul ŠÚ SR tiež nástroje, pomocou ktorých sa vytvárali tzv. štatistické adresné body na objekty nespĺňajúce stavebné podmienky, ale obývané, ktoré sú predmetom sčítaní. Autorkou novej metódy prístupu k územnej príprave je RNDr. Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Upozornenie Štatistického úradu SR Upozornenie Štatistického úradu SR

19. júla 2021

Na základe podnetu od obyvateľa varuje Štatistický úrad SR obyvateľov pred podvodníkmi. Upozorňujeme, že zber údajov od obyvateľov v rámci SODB 2021 bol ukončený a akýkoľvek pokus vniknúť do obydlia obyvateľa pod zámienkou sčítania je potrebné nahlásiť na políciu. Prosíme obyvateľov, aby nikoho k sebe do domov pod zámienku sčítania nevpustili a takéto aktivity bezodkladne hlásili na políciu.

Štatistický úrad Slovenskej republiky získal ocenenie za mimoriadne výsledky v oblasti využitia Geografického informačného systému (GIS) pri SODB 2021 Štatistický úrad Slovenskej republiky získal ocenenie za mimoriadne výsledky v oblasti využitia Geografického informačného systému (GIS) pri SODB 2021

19. júla 2021

Spoločnosť Esri, globálny líder v oblasti geografických informačných systémov, udelila 12. júla 2021 Štatistickému úradu SR na každoročnej konferencii používateľov (Esri UC), ktorá sa konala tento rok virtuálne, ocenenie Special Achievement in GIS (ďalej SAG) za mimoriadne výsledky v oblasti využívania Geografického informačného systému (ďalej GIS). Štatistický úrad SR, ktorý bol vybratý z viac ako 300-tisíc vhodných kandidátov, získal toto ocenenie za inovatívne využitie mapovacích a analytických techník pri realizácii “Územnej prípravy” pre účely Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Skončil sa zber dát od obyvateľov v rámci SODB 2021 Skončil sa zber dát od obyvateľov v rámci SODB 2021

14. júna 2021

K 31. 03. 2021 sa online sčítalo 4,84 milióna obyvateľov. Dňa 13. 06. 2021 sa na Slovensku skončilo asistované sčítanie. Asistovane sa počas šiestich týždňov sčítalo 376-tisíc obyvateľov. Celkovo sa v Slovenskej republike k 13. 06. 2021 samosčítalo (online a asistovane) 5,22 milióna obyvateľov. Podiel sčítaných obyvateľov v rámci online sčítania a asistovaného sčítania dosiahol 92,7% sčítaných z odhadovaného počtu.

Počet sčítaných na Slovensku dosahuje 5,15 milióna obyvateľov Počet sčítaných na Slovensku dosahuje 5,15 milióna obyvateľov

7. júna 2021

Dňa 3. 5. 2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13. 6. 2021, teda šesť týždňov. Končí sa už o týždeň. Po piatom týždni asistovaného sčítania Štatistický úrad Slovenskej republiky konštatuje, že zber údajov pre SODB 2021 sa úspešne blíži do svojho finále.

Počet sčítaných na Slovensku dosahuje 5,1 milióna obyvateľov Počet sčítaných na Slovensku dosahuje 5,1 milióna obyvateľov

31. mája 2021

Dňa 3. 5. 2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13. 6. 2021 , teda šesť týždňov. Po štvrtom týždni asistovaného sčítania Štatistický úrad Slovenskej republiky apeluje na obyvateľov, aby využili posledné 2 týždne asistovaného sčítania.

Počet sčítaných na Slovensku prekročil 5 000 000 obyvateľov. Spoločná tlačová správa ŠÚ SR, ZMOS a Únie miest Slovenska. Počet sčítaných na Slovensku prekročil 5 000 000 obyvateľov. Spoločná tlačová správa ŠÚ SR, ZMOS a Únie miest Slovenska.

25. mája 2021

Dňa 3. 5. 2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13. 6. 2021, teda šesť týždňov. Po treťom týždni asistovaného sčítania Štatistický úrad Slovenskej republiky, ZMOS a Únia miest Slovenska vydávajú spoločnú tlačovú správu s vyjadreniami, ktorých cieľom je apelovať na obce, aby maximálne využili posledné týždne asistovaného sčítania.

Druhý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku Druhý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku

17. mája 2021

Dňa 3. 5. 2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13. 6. 2021, teda šesť týždňov. V druhom týždni asistovaného sčítania môžeme konštatovať, že sa naplno rozbehlo.

Zobrazené záznamy: 1 - 10 z 62