Preskočiť na hlavný obsah

Spýtali ste sa nás (FAQ)

Kedy prebieha asistované sčítanie obyvateľov?

Asistované sčítanie obyvateľov sa na území celej SR uskutoční v termíne od 3. mája do 13. júna 2021, potrvá 6 týždňov.

Komu je určené asistované sčítanie obyvateľov?

Asistované sčítanie obyvateľov je primárne určené digitálne vylúčeným obyvateľom, starším obyvateľom, obyvateľom v zariadeniach, teda tým, ktorí sa nemohli elektronicky sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ak ste sa nesčítali do 31. marca 2021 sčítajte sa počas asistovaného sčítania.

Nesčítal/a som sa do 31. marca 2021. Ako sa sčítam počas asistovaného sčítania obyvateľov?

Počas asistovaného sčítania obyvateľov sa môžete sčítať na kontaktnom mieste v obci s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo požiadate o mobilného asistenta sčítania.

Na kontaktnom mieste môžete o pomoc požiadať stacionárneho asistenta alebo sa sčítate sami na počítači, notebooku, ktorý bude k dispozícii. Kontaktné miesto navštívite počas jeho prevádzkových hodín.

Ak sa nemôžete dostaviť na kontaktné miesto máte možnosť sčítať sa s pomocou mobilného asistenta sčítania.

Chcem sa sčítať na kontaktnom mieste. Ako zistím kde sa nachádza kontaktné miesto/a v mojej obci?

Adresy kontaktných miest je možné vyhľadať v zozname kontaktných miest, ktorý sa nachádza na hlavnej stránke webu ako pdf dokument alebo v časti Asistované sčítanie pri informáciách o stacionárnom asistentovi sčítania. Do prázdneho poľa s nadpisom Kde sa môžem sčítať napíšete názov obce/mestskej časti. Obce s rovnakým názvom majú v zátvorke uvedený okres. Následne sa zobrazia adresy všetkých Kontaktných miest v obci. V obciach, kde je viac kontaktných miest treba v zozname rolovať smerom dole. Na stránke sčítania nezverejňujeme prevádzkové hodiny, ani telefónne číslo kontaktného miesta, tieto informácie zverejňujú samotné obce.

O kontaktných miestach a ich prevádzkových hodinách budú informovať aj obce, napr. zverejnením kontaktných miest na úradnej tabuli, plagátmi, letákmi, miestnym rozhlasom, televíziou, na webovej stránke obce a pod.

Kontaktné miesto má byť viditeľne označené, podobne ako napr. volebné miestnosti pri voľbách.

Kedy môžem navštíviť kontaktné miesto a sčítať sa?

Kontaktné miesto môžete navštíviť v čase jeho prevádzkových hodín, tie určuje obec v súlade s opatrením Štatistického úradu SR. Zverejnenie prevádzkových hodín kontaktného miesta zabezpečuje obec.

Môžem navštíviť kontaktné miesto alebo požiadať o mobilného asistenta aj v obci, kde nemám trvalý ani prechodný pobyt?

Áno, službu asistovaného sčítania môžete využiť aj mimo miesta svojho trvalého alebo prechodného pobytu, pokiaľ sa na danom mieste v čase asistovaného sčítania zdržiavate.

Ako požiadam o mobilného asistenta? Aké údaje pri požiadavke nahlasujem?

Počas doby asistovaného sčítania zavoláte na príslušnú obec/mestskú časť (číslo zverejní obec/mestská časť) alebo na call centrum +421 2 20 92 49 19 s požiadavkou na mobilného asistenta. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť (obec, ulicu, súpisné/orientačné číslo, číslo bytu) a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Môže ma mobilný asistent navštíviť bez toho aby som si ho vyžiadal/a?

Nie, mobilný asistent sčítania je iba na vyžiadanie obyvateľa. Ak ide o staršieho obyvateľa, obyvateľa v zariadení, ktorý mobilného asistenta potrebuje, ale nevie si ho privolať sám, môže o pomoc požiadať zamestnanca zariadenia alebo príbuzného, aby mu mobilného asistenta telefonicky zajedal. V tomto prípade je mobilný asistent taktiež rovnako „objednaný“ a obyvateľ, ktorý asistenciu potrebuje vie, že ho asistent navštívi v deň a v čase, na ktorom sa dohodli.

Akým spôsobom vypĺňam počas asistovaného sčítania sčítací formulár?

Sčítanie je plne elektronické, formulár je rovnako ako pri samosčítaní v elektronickej podobe. Na kontaktnom mieste je k dispozícii počítač s nainštalovanou aplikáciou na sčítanie obyvateľov. Sčítací formulár vyplníte buď sami alebo Vám pomôže stacionárny asistent, to znamená, že zaznamená Vaše odpovede do formulára. Mobilný asistent je vybavený tabletom, v ktorom má nainštalovanú aplikáciu na sčítanie obyvateľov a Vaše odpovede zaznamená do formulára. Pri asistovanom sčítaní nevypĺňate žiadny papierový formulár.

Ak využijem službu asistovaného sčítania odpovedám na rovnaké otázky ako obyvatelia, ktorí sa sčítali do konca marca?

Áno, sčítací formulár je obsahovo aj funkčne rovnaký.

Zobrazené záznamy: 1 - 10 z 65