Preskočiť na hlavný obsah

Spýtali ste sa nás (FAQ)

Akú odpoveď si má zvoliť obyvateľ ak k termínu 1.1.2021 bol nútený zostať na homeoffice (práca z domu) kvôli pandémii, ale inak dochádza do zamestnania alebo do školy?

Ide o prevažujúci spôsob dopravy a preto napriek tomu, že rozhodujúci okamih sčítania je dňom pracovného pokoja, uveďte spôsob dopravy, ktorý by ste použili v pracovný deň / školský deň a rovnako uveďte spôsob dopravy, ktorý by ste použili v pracovný deň / školský deň v prípade, že by ste nemuseli, neboli nútení pracovať v režime Home Office alebo vzdelávať sa dištančne.

Obsahujú niektoré otázky výber možnosti „iný/á/é v prípade, že sa odpoveď, ktorú chcem uviesť nenachádza v ponúkaných možnostiach?

Áno, zvoliť si možnosť „iný/á/é a slovne zapísať Vašu odpoveď do predpripraveného políčka je možné v prípade otázok viažucich sa k národnosti, materinskému jazyku, náboženstvu.

Ako bude v elektronickom formulári formulovaná otázka náboženského vyznania / príslušnosti k cirkvi / náboženskej spoločnosti?

V elektronickom sčítacom formulári pre sčítanie obyvateľov bude otázka na náboženské vyznanie znieť takto „Aké je Vaše náboženské vyznanie?“ Obyvateľ má možnosť v prvom kroku vybrať „s náboženským vyznaním“ alebo „bez náboženského vyznania“. Ak označí možnosť „s náboženským vyznaním“ ukáže sa mu rozbaľovník, v ktorom môže vybrať z číselníka názov. Zoznam výberu (číselník) príslušnosti k cirkvi je zoradený podľa početnosti zo sčítania obyvateľov v roku 2011 a obsahuje na Slovensku registrované cirkvi a tiež svetové náboženstvá ako islam, budhizmus a hinduizmus. Ak si obyvateľ v číselníku nevyberie žiadnu možnosť môže vybrať položku „iné“ a slovne napísať náboženské vyznanie mimo zoznamu.

Bude k dispozícii call centrum?

Áno, počas celej doby sčítania (15. 2. 2021 – 31. 3. 2021) bude k dispozícii Call Centrum.

Kde nájdem vzor sčítacieho formulára?

Otázky a štruktúru zisťovaných údajov o obyvateľoch nájdete v Opatrení ŠÚ SR č. 44/2020 Z. z., ktoré je dostupné aj na tomto webe, v časti Dokumenty. Vzor sčítacieho formulára v dizajne SODB 2021 je dostupný aj na www.scitanie.sk v menu Sčítanie obyvateľov.

Budú údaje získané sčítaním porovnateľné v rámci EÚ?

EÚ definovala údaje, ktoré má poskytnúť každý členský štát Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/543 z 22. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o technické špecifikácie tém a ich členení. Poskytnutie údajov podľa tohto nariadenia je záväzné pre všetky členské štáty. Toto nariadenie tak zabezpečuje úplnosť i porovnateľnosť povinných údajov členských štátov EÚ. Okrem toho si krajiny zaraďujú do sčítania otázky k dátam, podľa ich národných požiadaviek.

Kedy budú k dispozícii výsledky SODB 2021?

Základné výsledky z SODB 2021 budú zverejnené v januári 2022. Kompletné výsledky z SODB 2021 budú dostupné do 31. marca 2024.

Ako bude prebiehať sčítanie v domovoch sociálnych služieb?

V zariadeniach ako sú domovy sociálnych služieb majú obyvatelia možnosť sčítať sa sami alebo požiadať o pomoc so sčítaním sa rodinného príslušníka alebo im blízku osobu. Ak sa obyvatelia zariadenia nemajú možnosť sčítať sami, v rámci asistovaného sčítania budú mať možnosť sčítať sa s pomocou stacionárneho alebo mobilného asistenta. Presný termín dočítavania bude určený na základe stavu pandemickej situácie.

Ako prebieha Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021)?

SODB 2021 je realizované v dvoch etapách, ktoré na seba nadväzujú: sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov. Sčítanie domov a bytov prebieha v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nepodieľa. Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Sčítanie sa realizuje výlučne prostredníctvom elektronického formulára.

Aké sú špecifiká SODB 2021?

SODB 2021 je prvým integrovaným a plne elektronickým sčítaním na Slovensku. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných v teréne. SODB 2021 prebieha výlučne elektronicky, bez použitia papierových formulárov, prostredníctvom elektronického formulára na sčítanie domov a bytov a elektronického formulára na sčítanie obyvateľov.

Zobrazené záznamy: 21 - 30 z 52