Preskočiť na hlavný obsah

Spýtali ste sa nás (FAQ)

Vo formulári si neviem zvoliť ulicu pre vyplnenie svojho súčasného pobytu.

Vo formulári pre sčítanie obyvateľov sa pri jednotlivých obciach zobrazujú tie ulice, ktoré sú zavedené v referenčnom Registri adries. Systém ponúka len tie ulice, ktoré sa nachádzajú v Registri adries, ak Vám systém neponúka pole „ulica“, pokračujte zadaním súpisného čísla.

Kde obyvateľ zistí číslo bytu?

Obyvateľ číslo bytu zistí na liste vlastníctva na základe adresy a mena majiteľa bytu na stránke zbgis.skgeodesy.sk.

V súčasnosti žijem v zahraničí, čo mám uviesť do otázky „Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov?"

Premenná "Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov?" sa zameriava na medzinárodnú migráciu, tzn. rok posledného príchodu na Slovensko je myslený ako návrat zo zahraničia , kde ste pobývali aspoň 12 mesiacov - teda pobyt v zahraničí musí byť ukončený. Návšteva alebo dovolenka na Slovensku sa neberie ako vrátenie sa zo zahraničia na Slovensko.

Ak Váš súčasný pobyt je aktuálne v zahraničí zadávate pri otázke „Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov?“ možnosť „nie“ v prípade, ak ste pred súčasným pobytom v zahraničí nemali iný pobyt v zahraničí v trvaní súvislo 12 mesiacov a viac.

Ak Váš súčasný pobyt je aktuálne v zahraničí zadávate pri otázke „Mali ste od roku 1980 nepretržitý pobyt v zahraničí v trvaní najmenej 12 mesiacov?“ možnosť „áno“ v prípade, ak ste pred súčasným pobytom v zahraničí mali iný pobyt v zahraničí v trvaní súvislo 12 mesiacov a viac, ktorý ale bol ukončený a Vy ste sa vrátili do SR. Potom vyberáte krajinu a rok kedy ste sa z tejto krajiny vrátili do SR. Rok posledného príchodu na Slovensko je myslený ako návrat a teda ukončenie pobytu v zahraničí.

Akú odpoveď si má zvoliť obyvateľ ak k termínu 1.1.2021 bol nútený zostať na homeoffice (práca z domu) kvôli pandémii, ale inak dochádza do zamestnania alebo do školy?

Ide o prevažujúci spôsob dopravy a preto napriek tomu, že rozhodujúci okamih sčítania je dňom pracovného pokoja, uveďte spôsob dopravy, ktorý by ste použili v pracovný deň / školský deň a rovnako uveďte spôsob dopravy, ktorý by ste použili v pracovný deň / školský deň v prípade, že by ste nemuseli, neboli nútení pracovať v režime Home Office alebo vzdelávať sa dištančne.

Obsahujú niektoré otázky výber možnosti „iný/á/é v prípade, že sa odpoveď, ktorú chcem uviesť nenachádza v ponúkaných možnostiach?

Áno, zvoliť si možnosť „iný/á/é a slovne zapísať Vašu odpoveď do predpripraveného políčka je možné v prípade otázok viažucich sa k národnosti, materinskému jazyku, náboženstvu.

Ako bude v elektronickom formulári formulovaná otázka náboženského vyznania / príslušnosti k cirkvi / náboženskej spoločnosti?

V elektronickom sčítacom formulári pre sčítanie obyvateľov bude otázka na náboženské vyznanie znieť takto „Aké je Vaše náboženské vyznanie?“ Obyvateľ má možnosť v prvom kroku vybrať „s náboženským vyznaním“ alebo „bez náboženského vyznania“. Ak označí možnosť „s náboženským vyznaním“ ukáže sa mu rozbaľovník, v ktorom môže vybrať z číselníka názov. Zoznam výberu (číselník) príslušnosti k cirkvi je zoradený podľa početnosti zo sčítania obyvateľov v roku 2011 a obsahuje na Slovensku registrované cirkvi a tiež svetové náboženstvá ako islam, budhizmus a hinduizmus. Ak si obyvateľ v číselníku nevyberie žiadnu možnosť môže vybrať položku „iné“ a slovne napísať náboženské vyznanie mimo zoznamu.

Bude k dispozícii call centrum?

Áno, počas celej doby sčítania (15. 2. 2021 – 31. 3. 2021) bude k dispozícii Call Centrum.

Kde nájdem vzor sčítacieho formulára?

Otázky a štruktúru zisťovaných údajov o obyvateľoch nájdete v Opatrení ŠÚ SR č. 44/2020 Z. z., ktoré je dostupné aj na tomto webe, v časti Dokumenty. Vzor sčítacieho formulára v dizajne SODB 2021 je dostupný aj na www.scitanie.sk v menu Sčítanie obyvateľov.

Budú údaje získané sčítaním porovnateľné v rámci EÚ?

EÚ definovala údaje, ktoré má poskytnúť každý členský štát Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/543 z 22. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o technické špecifikácie tém a ich členení. Poskytnutie údajov podľa tohto nariadenia je záväzné pre všetky členské štáty. Toto nariadenie tak zabezpečuje úplnosť i porovnateľnosť povinných údajov členských štátov EÚ. Okrem toho si krajiny zaraďujú do sčítania otázky k dátam, podľa ich národných požiadaviek.

Kedy budú k dispozícii výsledky SODB 2021?

Základné výsledky z SODB 2021 budú zverejnené v januári 2022. Kompletné výsledky z SODB 2021 budú dostupné do 31. marca 2024.

Zobrazené záznamy: 31 - 40 z 65