Preskočiť na hlavný obsah

Informácie od obcí

Mesto Vysoké Tatry začalo sčítanie domov a bytov od 1. 6. 2020.

Vedúci oddelenia majetku, investícií, regionálnej politiky a projektov; Mesto Vysoké Tatry; Ing. Eugen Knotek, CSc.:

Mesto Vysoké Tatry začalo sčítanie domov a bytov od 1. 6. 2020. Na sčítaní pracujú 3 poverené osoby, ktoré boli zaškolené. Práca na sčítaní je v našom meste veľmi komplikovaná a náročná vzhľadom na rozsiahlosť územia. Väčšina vlastníkov bytov a domov nemá v meste trvalý pobyt a je problematické sa s nimi kontaktovať. Mesto oslovilo správcov bytov a domov. Zaslali sme im tabuľky, do ktorých správcovia vpíšu potrebné údaje na sčítanie.

Hladký priebeh sčítania v mestskej časti Bratislava-Petržalka je z veľkej časti závislý od dobrej spolupráce so správcami.

Prednostka; Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka; Petra Vančová:

Hladký priebeh sčítania v mestskej časti Bratislava-Petržalka je vzhľadom na jej počet obyvateľov, domov a bytov z veľkej časti závislý od dobrej spolupráce so správcami. Momentálne sa preto snažíme získať čo najviac živých kontaktov, aby sme údaje od správcov získali v čo najlepšej kvalite. Štatistický úrad je nám ako koordinátor sčítavania nápomocný a problémy a nejasnosti s nami rieši operatívne tak, aby sa dodržali zákonné lehoty.

Zatiaľ sme len v úvodných prípravných prácach.

Vedúca Matričného úradu a ohlasovne pobytu; Banská Bystrica; Marta Čellárová:

Zatiaľ sme len v úvodných prípravných prácach, zverejnili sme informáciu o sčítaní pre správcov domov a bytov, pripravujeme pre nich aj oficiálny list, ktorým ich oslovujeme na spoluprácu pri sčítaní bytových domov. Zostavili sme tím ľudí, ktorí sa podieľajú na dopĺňaní údajov zo zdrojov mesta (kolaudačné rozhodnutia, evidencie), a tí začali editovať rodinné domy.

Vďaka predvyplneným dotazníkom bolo toto sčítanie rýchlejšie ako v minulosti.

Starosta obce Šuja; Žilinský kraj; Michal Pastorek:

Vďaka predvyplneným dotazníkom bolo toto sčítanie rýchlejšie ako v minulosti. Mohli sme získať podklady z dostupných zdrojov v úrade, viaceré informácie sme čerpali aj priamo od ľudí, ktorých sme sa pýtali pri návšteve úradu, ktorú uskutočnili pri inej príležitosti.

Základom na rýchle sčítanie bol poriadok v stavbách.

Starosta obce Dunajská Lužná; Štefan Jurčík:

Základom na rýchle sčítanie bol poriadok v stavbách a dobrá práca našich zamestnancov, ktorí pracujú so súpisnými číslami a mali veľký prehľad o obci Dunajská Lužná. Patrí im moja vďaka. Pre Dunajskú Lužnú je Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 veľmi dôležitý projekt. Naša obec je známa komplikovanou dopravnou situáciou a práve SODB 2021 je dobrý odrazový mostík na jej riešenie. Veľa obyvateľov, ktorí tu majú nehnuteľnosť, si neuvádza v obci trvalý pobyt.

Sčítanie realizujeme vďaka dobrej vzájomnej spolupráci zamestnancov Mestského úradu so správcovskými spoločnosťami.

Primátor mesta Revúca; Ing. Július Buchta:

Veľmi ma teší, že v prvej fáze Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré je zároveň historicky prvýkrát riešené integrovaným plne elektronickým systémom, ako mesto nad 10 000 obyvateľov zastávame prvenstvo. Že sa nám v tak krátkej dobe od spustenia najrozsiahlejšieho projektu Štatistického úradu SR, podarilo uskutočniť sčítanie domov a bytov na 99 percent. A to práve vďaka dobrej vzájomnej spolupráci zamestnancov Mestského úradu so správcovskými spoločnosťami.

Obec Rastislavice ako prvá zapísala do systému všetky domy a byty.

Starosta obce Rastislavice; Miroslav Juhász:

Sme malá obec, nemáme veľa domov a bytov, ale elektronický systém pre sčítanie nám vyhovuje, je veľmi prehľadný a pracuje sa v ňom dobre. Sčítať domy a byty takto efektívne sme mohli hlavne vďaka šikovnej zamestnankyni miestneho úradu, ktorá má veľký prehľad o celej obci. Prvenstvo nás, samozrejme, teší.