Preskočiť na hlavný obsah

Chcem sa stať asistentom sčítania

Aké sú požiadavky na asistenta sčítania?

Asistentom sčítania sa môžete stať ak:

  • ste obyvateľ/ka s trvalým pobytom na území SR
  • máte viac ako 18 rokov
  • ste plne spôsobilý/á na právne úkony
  • ste bezúhonný/á
  • máte minimálne úplné stredné vzdelanie
  • ovládate štátny jazyk
  • ste spoľahlivý/á
  • máte základnú IT zručnosť – znalosť práce s elektronickým zariadením (PC, tablet, mobil...)
  • ste odborne spôsobilý/á (úspešne absolvujete školenie)

Čo je úlohou asistenta sčítania?

Stacionárny asistent sčítania

pôsobí na kontaktnom mieste, ktoré zriadi obec na svojom území, pomôže so sčítaním sa tým obyvateľom, ktorí sa tu rozhodnú sčítať.

Mobilný asistent sčítania

pôsobí v teréne, to znamená na území obce podľa jemu prideleného virtuálneho asistenčného obvodu. Pomôže so sčítaním obyvateľov, ktorí si požiadali o vyslanie mobilného asistenta sčítania.

Asistent sčítania vykonáva svoju funkciu v období medzi 3. 5. 2021 - 13. 6. 2021.

Chcete sa stať asistentom sčítania?

Kontaktujte príslušnú obec, obecný úrad telefonicky alebo mailom.