Preskočiť na hlavný obsah

Vzor sčítacieho formulára

/ Vzor sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov v slovenskom jazyku (pdf; 4,9 MB)

/ Vzor sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov v maďarskom jazyku (pdf; 5,2 MB)

/ Vzor sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov v rómskom jazyku (pdf; 5,1 MB)

/ Vzor sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov v rusínskom jazyku (pdf; 4,8 MB)

/ Vzor sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov v ukrajinskom jazyku (pdf; 4,8 MB)

/ Vzor sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov v francúzskom jazyku (pdf; 5,3 MB)

/ Vzor sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov v nemeckom jazyku (pdf; 5,1 MB)

/ Vzor sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov v anglickom jazyku (pdf; 5,0 MB)

Metodické vysvetlivky k sčítaciemu formuláru

Metodické vysvetlivky k sčítaciemu formuláru, ktoré nájdete vo formulári pod ikonou i) .

/ Metodické vysvetlivky v slovenskom jazyku (pdf; 523 kB)

/ Metodické vysvetlivky v maďarskom jazyku (pdf; 517 kB)

/ Metodické vysvetlivky v rómskom jazyku (pdf; 451 kB)

/ Metodické vysvetlivky v rusínskom jazyku (pdf; 511 kB)

/ Metodické vysvetlivky v ukrajinskom jazyku (pdf; 207 kB)

/ Metodické vysvetlivky vo francúzskom jazyku (pdf; 622 kB)

/ Metodické vysvetlivky v nemeckom jazyku (pdf; 450 kB)

/ Metodické vysvetlivky v anglickom jazyku (pdf; 289 kB)

Podrobné metodické vysvetlivky k sčítaciemu formuláru, ktoré nájdete v časti „Pomoc“ v päte formulára.

/ Metodické vysvetlivky v slovenskom jazyku (pdf; 558 kB)

/ Metodické vysvetlivky v maďarskom jazyku (pdf; 724 kB)

/ Metodické vysvetlivky v rómskom jazyku (pdf; 656 kB)

/ Metodické vysvetlivky v rusínskom jazyku (pdf; 735 kB)

/ Metodické vysvetlivky v ukrajinskom jazyku (pdf; 488 kB)

/ Metodické vysvetlivky vo francúzskom jazyku (pdf; 673 kB)

/ Metodické vysvetlivky v nemeckom jazyku (pdf; 562 kB)

/ Metodické vysvetlivky v anglickom jazyku (pdf; 491 kB)