Preskočiť na hlavný obsah

Na čom pracujeme

Príprava najväčšieho a najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania, Sčítania obyvateľov, domov a bytov je v plnom prúde. V súčasnosti prebieha:

Ukončenie zberu údajov pre SODB 2021

jún 2021

Zber údajov pre všetky etapy prvého integrovaného a plne elektronického sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bol ukončený. Aktuálne prebieha spracovanie údajov.

Realizácia asistovaného sčítania obyvateľov

3. máj 2021 - 13. jún 2021

Štatistický úrad SR spustil asistované sčítanie obyvateľov, ktoré prebieha od od 3. mája do 13. júna 2021

Realizácia sčítania obyvateľov

15. február 2021 – 31. marec 2021

Štatistický úrad SR spustil elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré prebieha od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Realizácia sčítania domov a bytov

jún 2020 – február 2021

Štatistický úrad SR spustil elektronické sčítanie domov a bytov, ktoré prebieha od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Školenie elektronického sčítania domov a bytov pre poverené osoby a manažérov poverených osôb v obciach

máj 2020

Každá poverená osoba a manažér poverenej osoby absolvuje školenie elektronického sčítania domov a bytov formou e-learningu na portáli esdb-skolenie.scitanie.sk. Jeho úspešné absolvovanie je podmienkou pre získanie prístupu k formuláru pre sčítanie domov a bytov.

Školenia vybraných obcí k pilotnému zisťovaniu pre elektronické sčítanie domov a bytov a realizácia pilotného zisťovania

apríl 2020

V spolupráci s vybranými obcami sa testujú všetky procesy, ktoré sú nevyhnutné na riadnu a včasnú realizáciu elektronického sčítania domov a bytov.